Category: Events

  • Agency in treatment-resistance – a presentation by Jon Frederickson

    How do problems of will show up during the opening phase of a therapy? How do will problems manifest in the transference resistance? How do they invite enactments leading to treatment impasse? In what ways might standard ISTDP interventions enact and thus reinforce the transference? These and other questions will be addressed as we have…

  • Introduktion till ISTDP

    Under de senaste tio åren har intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) etablerats som terapimetod i Sverige. ISTDP utvecklades på 1970-talet av den kanadensiske psykiatern och psykoanalytikern Habib Davanloo, med ambitionen att göra psykoanalytisk psykoterapi mer effektivt. Metoden har nu etablerats världen över och det finns ett allt starkare evidensläge, i synnerhet för svårbehandlade, komplexa tillstånd. Den…