Introduktion till ISTDP


Under de senaste tio åren har intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) etablerats som terapimetod i Sverige. ISTDP utvecklades på 1970-talet av den kanadensiske psykiatern och psykoanalytikern Habib Davanloo, med ambitionen att göra psykoanalytisk psykoterapi mer effektivt. Metoden har nu etablerats världen över och det finns ett allt starkare evidensläge, i synnerhet för svårbehandlade, komplexa tillstånd.

Den här föreläsningsdagen lär ut grunderna i ISTDP. Dagen kommer täcka följande teman:

  • Affektfokuserat arbete
  • Arbete med försvar och motstånd
  • Principer för ångestreglering
  • Terapeutiska mekanismer i ISTDP
  • Evidensläget för PDT och ISTDP
  • ISTDP i privat praktik och i offentlig vård

Föreläsare

Peter Lilliengren är fil dr i klinisk psykologi, leg psykolog och leg psykoterapeut. Han arbetar som universitetslektor vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet, samt i privat praktik. Vid sidan av undervisning är Peter involverad i psykoterapiforskning och har under lång tid intresserat sig för process- och utfallsforskning inom det psykodynamiska fältet. Peter har gått s.k. coreutbildning i ISTDP med Patricia Coughlin, handledarutbildning med Jon Frederickson och haft regelbunden handledning av Allan Abbass. Han leder en egen coreutbildning i metoden som arrangeras i samarbete med Marie Cedershiöld Högskola i Stockholm och undervisar och handleder ISTDP-terapeuter på olika håll i landet.

Thomas Hesslow är leg. psykolog och ISTDP-terapeut/lärare/handledare, kliniskt verksam vid Malmö ISTDP-mottagning. Han är en av grundarna till det svenska ISTDP-institutet. Förutom att han håller coreutbildningar så undervisar han vid Lunds Universitet och Linnéuniversitetet. Thomas har tidigare arbetat med personlighetsproblematik inom psykiatrin, först som DBT-terapeut och senare med Sveriges första ISTDP-team vid öppenvårdsmottagningen i Sundbyberg. Han håller just nu på att starta upp ISTDP-tidskriften Journal of Contemporary ISTDP.

Praktisk information

Datum: 24:e november
Tid: 10.30-17.00
Plats: Psykologiska Institutionen, Lunds Universitet.
Målgrupp: Yrkesverksamma och studenter inom människovårdande yrken.
Pris: 1200 kr plus moms för yrkesverksamma. Gratis för heltidsstudenter.
Frågor: Maila till thomas.hesslow@gmail.com om du har frågor.

Biljetter

Biljetter yrkesverksamma: Yrkesverksamma betalar 1200 kr plus moms. Detta inkluderar lunch. Biljett köps via den här länken: Biljett yrkesverksamma. Maila till Thomas om du behöver en faktura.


Biljetter studenter: Heltidsstudenter går gratis. Begränsat antal platser. Lunch ingår ej för studenter. Prioritet kommer att ges till psykologstudenter. Anmälan sker via den här länken: Biljett heltidsstudent.